Golubac

Golubači grad ili Golubac je srednjovekovna tvrđava, spomenik kulture od izuzetnog značaja. Nаlаzi se nа desnoj obаli Dunаvа kod ulaska u Đerdapsku klisuru, na samo 20 kilometara od Srebrnog jezera.

Tvrđava potiče iz 1335. godine, grаđena je lepezаsto i  ima nepravilnu osnovu prilagođenu strmom terenu na kojem leži. Devet kula različitog oblika, koje se uzdižu jedna iznad druge, veoma su očuvane i čine Golubac jednim od najslikovitijih mesta na Dunavu. Svojim moćnim bedemom, grad je postao najvažnije utvrđenje na Dunavu i često je menjao gospodare. Njime su vladali Srbi, Mađari, Bugari i Turci.

Za Golubac su vezane mnoge legende, a prema jednoj od njih u glavnoj Šešir kuli, koja dominira gradom, bila je zarobljena vizantijska princeza Jelena. Kako bi ublažila svoju tugu i samoću, princeza je gajila golubove, po čemu je grad kasnije dobio ime. Turisti koji prolaze ovuda, često zastanu da osmotre tvrđavu  koja kao da izranja iz Dunava.

Trajanova tabla

Trajanova tabla (lat. Tabula Traiana) je latinski natpis posvećen rimskom caru Trajanu, urezan na  steni  iznad Đerdapske klisure. Dostupna je pogledima samo onih putnika koji kroz Đerdap prolaze brodom.

Ova tabla je deo celog skupa rimskih spomenika na takozvanom rimskom putu kojem pripadaju i ostaci mosta koji je Trajan sagradio preko Dunava.