Nacionalni park Đerdap

U severoistočnom delu Srbije, na samoj granici sa Rumunijom, na površini od 63.608 hektara prostire se Nacionalni park Đerdap

Prirodni fenomen ovog područja je grandiozna Đerdapska klisura, najduža i najveća klisura probojnica u Evropi. Đerdapsku klisuru čine četiri manje klisure i tri kotline koje se naizmenično smenjuju u dužini od oko 100 km. U Gospođinom viru zabaležena je jedna od najvećih rečnih dubina na svetu, gde je Dunav dubok čitavih 82 metara, a stene kanjona u kazanu dižu se i do 300 metera iznad površine reke.  Zbog velike dužine i dubine, najraznovrsnijih oblika, reljefa i zaklonjenih staništa sa specifičnom mikroklimom, Đerdapska klisura je jedan od najznačanijih utočišta drevne flore i faune u Evropi. Na području parka opstaje preko 1.100 biljnih vrsta, a raznolikost staništa se odrazila i na faunu, tako da se na ovim prostorima mogu sresti medved, ris, vuk, šakal, crna roda i mnoštvo drugih vrsta.

Ovo područje je proglašeno Nacionalnim parkom 1974. godine.